Login
Смс ( SMS - Short Message Servie (Служба коротких повідомлень)) - технологія, що дозволяє здіснювати прийом та відправку коротких текстових повідолмень, доступна на мобільних телефонах та інших мобільних пристроях. На даний момент входить у стандарт мобільного зв'язку.

Про технологію:
  • - Смс, як правило, доставляються протягом декількох секунд. Відправник може отримати звіт про доставку повідолмення
  • - Смс можна відправити на виключений телефон, або телефон, що знаходиться поза межами покриття. Як тільки адресат з'явиться в мережі, він отримає повідомлення
  • - Смс можна доставити абоненту, який в даний момент заянятий розмовою
  • - За допомогою розширеного стандарту EMS можна відправляти та отримувати не тільки текстові повідолмення, але й інші формати: зображення (картинки), музичні файли та ін.

Довжина повідомлення. Текст може складатися з алфавітно-цифрових символів. Максимальний розмір повідомлення в стандарті GSM — 140 байт (1120 біт). Таким чином, при використанні 7-бітного кодування (латинський алфавіт і цифри) можна відправляти повідомлення довжиною до 160 символів. При використанні 8-бітного кодування (німецька, французька мова) можна відправляти повідомлення довжиною до 140 символів. Для підтримки інших національних алфавітів (китайського, арабського, українського та ін) використовується 2-байта, кодування UTF-16 (Unicode). Таким чином, SMS, написане кирилицею, не може перевищувати 70 знаків.
В стандарті також передбачен овідправляти сегментовані повідомлення. В таких повідомленнях в заголовку користувацьких даних розміщується номер сигменту і їх кількість. Максимальна довжина сегменту при цьому зменшується за рахунок цих даних. Як правило, кожен сегмент такого повідомлення тарифікується як окреме повідомлення.

Shadow